Υπόλοιπα έργα ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Πελάτης :

ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πελάτης :

CABLE SPOOLER No3

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ SPOOLER.

Πελάτης :

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ DOW ΣΤΗ ΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

Πελάτης :

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 15KW

Πελάτης :

ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ R 7600 ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ N2,Ο2,GAS ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ RAFARM Α.Ε.Β.Ε ΣΤΟ ΚΟΡΩΠI

Πελάτης :

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗ RAFARM

Πελάτης :

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΖΩΤΟΥ)

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΜΤΧ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ VODAFONE

Πελάτης :

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ TRANSMITTERS KAI INTERLOCKS

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ START UP ΚΑΙ COMMISSIONING ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ) ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ OMV/PETROBRAZI ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "GASOIL SULPHUR ONLINE ANALYZERS" ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ FBM ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε

Πελάτης :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΘΕΙΟΥ (SOLA 2) U-1500 / U-7500 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΓΙΑ ΤΗΝ FBM ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ COMMISSIONING ΚΑΙ START UP ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1,2 ΚΑΙ 3, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ELEFSIS REFINERY UPGRADE PROJECT ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πελάτης :

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗ THERMO FID ΓΙΑ ΤΗΝ IKAROS LAB CHEM

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ