Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Profile

Η ΤΕΚΗΜ ΑΕ είναι μία από τις κορυφαίες Ελληνικές εταιρίες στον Βιομηχανικό χώρο, με δραστηριότητες σε Τεχνικό και Κατασκευαστικό τομέα, καθώς και στην Εμπορία και Συντήρηση Αυτοματισμών.

Με 20 και πλέον έτη παρουσίας, η εταιρία αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών ενός έργου από τα πρώτα στάδια έως την πλήρη υλοποίηση και λειτουργία του.

Παράλληλα, αντιπροσωπεύοντας αποκλειστικά γνωστούς Ευρωπαϊκούς ηγετικούς οίκους και κατασκευαστές προϊόντων, προσφέρει τις πιο σύγχρονες λύσεις, ανταποκρινόμενες πλήρως στις ανάγκες του πελάτη, σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Brief History

Η ΤΕΚΗΜ ΑΕ ιδρύεται το 2001 από το Ιωάννη Β. Φίτσα και τους Συνεργάτες του. Σύντομα, αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει με επιτυχία έργα στις πιο σημαντικές βιομηχανίες της χώρας, εδραιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις ισχυρότερες Τεχνικές/Κατασκευαστικές εταιρίες.

Πέντε χρόνια αργότερα, ιδρύεται η FBM AUTOMATIONS, με αντικείμενο την Εμπορία και τη Συντήρηση Αυτοματισμών.

Το 2015, ο Ι. Φίτσας αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο της FBM, η οποία στο εξής μετονομάζεται σε TEKHM ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Ακολουθούν σημαντικές συνεργασίες με κορυφαίους Ευρωπαϊκούς εμπορικούς οίκους, οι οποίες εξασφαλίζουν για την εταιρία μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη γκάμα προϊόντων τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της αγοράς.

Το 2022 πραγματοποιείται η συγχώνευση της ΤΕΚΗΜ ΑΕ με την ΤΕΚΗΜ Automations. Η συνένωση των δύο εταιριών και η δημιουργία μιας νέας, ισχυρής εταιρίας αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό παράγοντα για την περαιτέρω εξέλιξή της.

Our Team

Καθοριστικό παράγοντα της επιτυχίας των επιχειρησιακών στόχων της ΤΕΚΗΜ αποτελούν οι άνθρωποί της, των οποίων την επαγγελματική εξέλιξή υποστηρίζει συστηματικά, με συνεχή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της γενικότερης ανάπτυξής της, η εταιρία παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια συνεχή αύξηση του αριθμού του προσωπικού της, έχοντας φτάσει να απασχολεί 200 και πλέον εργαζομένους. Η ομάδα της ΤΕΚΗΜ αποτελείται από έμπειρους Μηχανικούς (Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους, Αυτοματιστές), μόνιμο Εργατοτεχνικό Προσωπικό και Εξειδικευμένους Συνεργάτες.

Γιατί την ΤΕΚΗΜ

20 και πλέον έτη συνολικής εμπειρίας

Εξειδίκευση σε Τεχνικό/Κατασκευαστικό και Εμπορικό τομέα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες από την προμήθεια υλικών έως την εγκατάσταση και συντήρησή τους.

Συνέπεια και πιστή τήρηση
Xρονοδιαγραμμάτων

Άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό

Ευρεία γκάμα προϊόντων

Εγγύηση για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας

Newsletter

    ×
    ΦΙΛΤΡΑ