Υπόλοιπα έργα ΑΓΕΤ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΥΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Δ2 ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ REX III, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Πελάτης :

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

Πελάτης :

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ 1600KVA ΣΤΟ TIRAX ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΦΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΤΙΝΑΧΤΗΡΙΟΥ ΚΕΝΩΝ ΣΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΕΤ

Πελάτης :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ SIVACON S8 ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΚ1 ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ