Υπόλοιπα έργα ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ III ΚΑΙ IV ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ NOx ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΕΤΡΑ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ KOZANH

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ