Υπόλοιπα έργα ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦIΑΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΥΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πελάτης :

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΟΝ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΟΥΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πελάτης :

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ107 ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΝΟΧ ΓΡΑΜΜΗΣ (ΒΥ PASS) ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ U ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΗΣ BY-PASS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Πελάτης :

ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ /ΦΙΑΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUTDOWN 2007 ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΌ ΤΟ ΝΈΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Πελάτης :

EΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ INSTABUS ΤΟΥ ΕΜΦΥΑΛΩΤΗΡΙΟΥ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ