Υπόλοιπα έργα ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΕΣΤΙΑ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΕΣΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ Π. ΦΩΚΑΙΑ

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ