Υπόλοιπα έργα ΔΕΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΟΝ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΟ

Πελάτης :

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Η2 ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1 & 2

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΚΥΒΑ) ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ , ΜΟΝΑΔΕΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Πελάτης :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ INVERTER ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Πελάτης :

ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MWth ΑΠΌ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΙΙ ΚΑΙ IV ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΜΚΘ-11085101, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε

Πελάτης :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ III ΚΑΙ IV ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ NOx ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΕΤΡΑ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ KOZANH

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ