Υπόλοιπα έργα ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΡΕΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 450kVA ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 850kVA ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΙΛΙΑΔΟΥ

Πελάτης :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΡΕΑ ΣΤΗΝ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ

Πελάτης :

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΓOΜΗΧΑΝΗΣ

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 1200kVA ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΝΗΡΕΑ ΚΟΡΩΠΙ

Πελάτης :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΡΕΑ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΑΛΩΣΕΙΣ 2 ΖΕΥΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΣΤΟ ΠΛΑΤΥΓΥΑΛΙ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΡΕΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

Πελάτης :

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Πελάτης :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ