Υπόλοιπα έργα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 15KW

Πελάτης :

ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ R 7600 ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ