Υπόλοιπα έργα DESFA - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

NEA MESIMVRIA | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πελάτης :

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ν.ΛΙΟΣΙΑ)

Πελάτης :

LNG TRUCK LOADING STATION AT REVITHOUSSA TERMINAL

Πελάτης :

POWER BACK - UP SYSTEM UPGRADE AT REVITHOUSA LNG TERMINAL

Πελάτης :

2nd UPGRADE OF REVITHOUSSA LNG TERMINAL - ELECTRICAL & I&C  ERECTION WORKS

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΜR ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ