Υπόλοιπα έργα DOW HELLAS ABEE - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

REACTOR TRANSFER LINE LOOP FABRICATION

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

Πελάτης :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ 2 RACK ΚΑΡΤΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ CROSSBOARD ΚΑΤΆ 2.5 m ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "LAVRION PATH 2 FOUNDATION PROJECT"

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΙΕΡΑΣ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ DOW ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ DOW ΕΛΛΑΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ CROSS BOARD

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ