Υπόλοιπα έργα DOW HELLAS ABEE - ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ DOW ΣΤΗ ΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ