Υπόλοιπα έργα ELPEDISON - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Πελάτης :

SEPTEMBER 2022 OUTAGE

Πελάτης :

LIGHTING MAINTENANCE CONTRACT

Πελάτης :

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πελάτης :

ACC LIGHTING SYSTEM REPAIR

Πελάτης :

INSTALLATION OF NEW LIGHTING SYSTEM OF DOMVRAINA CASTLE

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ DESUPERHEATER ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Πελάτης :

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΙΣΒΗΣ

Πελάτης :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ OFFLINE BLADE WASH ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 18 3WAY BALL VALVES ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Πελάτης :

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ CHECK VALVES ΑΠΟ 7 ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥΣ

Πελάτης :

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πελάτης :

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΙΣΒΗΣ

Πελάτης :

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΘΙΣΒΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ