Υπόλοιπα έργα SOFTEX - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ SOFTEX

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ SOFTEX ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ 8 ΤΗΣ SOFTEX

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ