Εργασίες ηλεκτρολογικών και οργάνων  για Modular Unit για το έργο “OIL TRAIN 3, 4 AND 5 AND GARRAF RIVER WATER INTAKE SYSTEM UPGRADE PROJECT FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V”

Πελάτης :

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Εργασίες ηλεκτρολογικών και οργάνων  για Modular Unit για το έργο “OIL TRAIN 3, 4 AND 5 AND GARRAF RIVER WATER INTAKE SYSTEM UPGRADE PROJECT FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V”

×
ΦΙΛΤΡΑ