Εργασίες Ηλεκτρολογικών , oργάνων και commissiοning στο έργο Αης Πτολεμαίδας

Πελάτης :

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Εργασίες Ηλεκτρολογικών , oργάνων και commissiοning στο έργο Αης Πτολεμαίδας – μελέτη, προμήθεια , μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ατμοηλεκτρικής μονάδας μικτής ισχύος 660 Μwel , με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση

×
ΦΙΛΤΡΑ