Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες Ανέγερσης του Έργου: Υλοποίηση Ευρημάτων Μελέτης HAZOP στα Δίκτυα Αποθήκευσης και Μεταφοράς LPG και Προπυλενίου – AF 14-2172 στο Διυλιστήριο των Ελληνικών Πετρελαίων στον Ασπρόπυργο

Πελάτης :

Oil & Gas

Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες Ανέγερσης του Έργου: Υλοποίηση Ευρημάτων Μελέτης HAZOP στα Δίκτυα Αποθήκευσης και Μεταφοράς LPG και Προπυλενίου – AF 14-2172 στο Διυλιστήριο των Ελληνικών Πετρελαίων στον Ασπρόπυργο

×
ΦΙΛΤΡΑ