ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MWth ΑΠΌ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΙΙ ΚΑΙ IV ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΜΚΘ-11085101, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ