ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ CCGT ΙΧΥΟΣ 826MW ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ