Υπόλοιπα έργα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ BIODIESEL ΣΤΟ ΑΧΛΑΔΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Πελάτης :

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ OLYMPIA ABEE

Πελάτης :

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ OLYMPIA ABEE ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

Πελάτης :

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 1000KVA ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΕΠΕ ΣΤΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πελάτης :

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΙΚΑΣ ΑΒΒΕ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΒΕΚΑ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ

Πελάτης :

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΓΙΩΤΗΣ A.E

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΖΥΜΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε

Πελάτης :

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ METAXAS

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΚΟΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Πελάτης :

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΡΕΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 450kVA ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 850kVA ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΙΛΙΑΔΟΥ

Πελάτης :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΡΕΑ ΣΤΗΝ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ

Πελάτης :

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΓOΜΗΧΑΝΗΣ

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 1200kVA ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΝΗΡΕΑ ΚΟΡΩΠΙ

Πελάτης :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΡΕΑ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΑΛΩΣΕΙΣ 2 ΖΕΥΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΣΤΟ ΠΛΑΤΥΓΥΑΛΙ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΡΕΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

Πελάτης :

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Πελάτης :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦIΑΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΥΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πελάτης :

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΟΝ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΟΥΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πελάτης :

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ107 ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΝΟΧ ΓΡΑΜΜΗΣ (ΒΥ PASS) ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ U ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΗΣ BY-PASS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Πελάτης :

ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ /ΦΙΑΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUTDOWN 2007 ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΌ ΤΟ ΝΈΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Πελάτης :

EΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ INSTABUS ΤΟΥ ΕΜΦΥΑΛΩΤΗΡΙΟΥ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΣΧΥΡΩΝ & ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Πελάτης :

URS REPLACEMENT OF ELECTRICAL PANELS - FAMAR ANTHOUSSA

Πελάτης :

FAMAR H&B OFFER ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πελάτης :

ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ FAMAR Α.Ε

Πελάτης :

ΕΛΕΓΧΟΣ KAI ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ FAMAR Α.Ε

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MR ΣΕ ΘΗΒΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑ

Πελάτης :

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Πελάτης :

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ Α.Ε

Πελάτης :

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUTDOWN ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΚΙΝΩΝ TROMEL ΣΤΑ PULPER 1 & 2 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΛ Α.Ε

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πελάτης :

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ SOFTEX

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ SOFTEX ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ 8 ΤΗΣ SOFTEX

Πελάτης :

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΜ-5

Πελάτης :

INDEVCO PAPER PLANT

Πελάτης :

ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ XM-4 ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ SIZE PRESS

Πελάτης :

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Πελάτης :

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΤΗΝ ΧΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΛΑΣΓΙΑ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΓΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑ.ΚΟ. A.E ΣΤΟ ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πελάτης :

ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑ.ΚΟ. Α.Ε

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΑΒ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

Πελάτης :

ΠΥΡΑΝΥΧΝΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΤ.32 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ VPI Α.Ε

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ARTENIUS ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πελάτης :

REACTOR TRANSFER LINE LOOP FABRICATION

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

Πελάτης :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ 2 RACK ΚΑΡΤΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ CROSSBOARD ΚΑΤΆ 2.5 m ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

Πελάτης :

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384 - ΜΕΒΓΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΑ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "LAVRION PATH 2 FOUNDATION PROJECT"

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΙΕΡΑΣ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ DOW ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ DOW ΕΛΛΑΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

Πελάτης :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ CONTROL ROOM ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RAVAGO ΛΑΥΡΙΟΥ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUTDOWN

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ CROSS BOARD

Πελάτης :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 13 ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BLANKETING ΣΕ 6 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ FULGOR ΣΟΥΣΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πελάτης :

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ

Πελάτης :

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 172 / 2021

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 321/2021

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 305/2021 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ FL2

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 293/2021

Πελάτης :

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΩΝ

Πελάτης :

KATAΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ MCC

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πελάτης :

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Πελάτης :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΠΕΤΟΝΙΤΗ ΣΤΗ ΜΗΛΟ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ WTP ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ

Πελάτης :

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SVC ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ

Πελάτης :

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ MDB ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΤΙΤΑΝ ΣΤΟ ΚΑΜΑΡΙ

Πελάτης :

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΜDΒ) ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΝΟ3 ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΤΙΤΑΝ ΣΤO ΚΑΜΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΥΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Δ2 ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ REX III, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Πελάτης :

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

Πελάτης :

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ 1600KVA ΣΤΟ TIRAX ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΦΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΤΙΝΑΧΤΗΡΙΟΥ ΚΕΝΩΝ ΣΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΕΤ

Πελάτης :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ SIVACON S8 ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΚ1 ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΛΙΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 21

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ