Υπόλοιπα έργα ΠΑ.ΚΟ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΜ-5

Πελάτης :

INDEVCO PAPER PLANT

Πελάτης :

ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ XM-4 ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ SIZE PRESS

Πελάτης :

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Πελάτης :

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΤΗΝ ΧΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΛΑΣΓΙΑ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΓΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑ.ΚΟ. A.E ΣΤΟ ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πελάτης :

ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑ.ΚΟ. Α.Ε

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ