Υπόλοιπα έργα AVIN OIL - OIL & GAS που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΜΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ AVIN ΣΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΩΔΩΡΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ACCULOAD II ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 57, 58, 60, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πελάτης :

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΕ MINIPACKS ΚΑΙ ACCULOADS ΣΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ