Υπόλοιπα έργα CORAL A.E - OIL & GAS που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HEAT TRACE ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 8” ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ CORAL ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ

Πελάτης :

HEAT TRACE-ΝΗΣΙΔΑΣ Νο6

Πελάτης :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ

Πελάτης :

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ