Υπόλοιπα έργα EKO - OIL & GAS που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ"

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ"

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ