Υπόλοιπα έργα ΕΛΠΕ ΒΕΘ - OIL & GAS που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΝΑΦΘΑΣ» & «INTERCONNECTING ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΙΟΥ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑ.ΔΙ.ΘΕ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «E-109 RELOCATION, E-166 BY PASS»

Πελάτης :

ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 2022-2025

Πελάτης :

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΕΙΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΧΗΜΙΚΩΝ

Πελάτης :

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ HYDRACOM

Πελάτης :

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΑΣΠΗΣ ΒΕΘ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πελάτης :

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 2017-2021

Πελάτης :

WASTE WATER FINAL TREATMENT PROJECT-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πελάτης :

ΝΕΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΣΦΒΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΟ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΕΔΕ)

Πελάτης :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ LPG ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΚ-4401

Πελάτης :

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Πελάτης :

UPGRADE OF STEAM TURBINES PT-941B/C

Πελάτης :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ OFFLINE BLADE WASH ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 18  3WAY BALL VALVES ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 10 GAS DETECTORS ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ – ΣΦΒΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ OXYGEN & COMBUSTIBLE ANALYZER ΣΤΟΝ F-101

Πελάτης :

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΑΤ-14514) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ”

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ