Υπόλοιπα έργα ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε - Oil & Gas που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΚ1 ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Πελάτης :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Μ-1400 – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ Ρ- 872-Ε ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ S-4

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 18″- GSL ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ

Πελάτης :

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΦΡΟΚΑΛΥΨΗ ΝΕΟΥ CULVERT ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΣΕ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΤΕΧ

Πελάτης :

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΚ

Πελάτης :

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM (BESS)

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ CNG ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ TLT

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΡΜ – 1206 Ε/ΡΜ 921

Πελάτης :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΤΟ SLURRY ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥ HCO SURGE DRUM

Πελάτης :

HF DUMPING – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ (Μ-3700)

Πελάτης :

HEATER H-351 UPGRADE ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ DCS/ESD

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ LV PMCC ΠΙΝ.ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ  ΣΤΟΝ YΠ/ΜΟ S-8A

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ S-3

Πελάτης :

ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ-2017

Πελάτης :

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πελάτης :

HF MITIGATION – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πελάτης :

BERTHING AID SYSTEM- ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ Α ΑΠΌ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ S- 8Β

Πελάτης :

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Τ754, Τ755, Τ756, Τ757, Τ758, Τ759, Τ784, Τ785, Τ3401, Τ3403, Τ3404, Τ1201, Τ1202, Τ1501, Τ1502

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ SS-4A ΑΠΌ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ SS-5A

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ» ΣΤΗΝ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΡΟΗΣ ΣΤΑ FLARES & ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ MOTOR OIL HELLAS E-4400

Πελάτης :

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 31-F1-716 ΣΤΟ DCS & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΟ DCS

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ PDT ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ U-400

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΡRESSURE ΤRANSMITTERS ΣΤΗΝ U-1200

Πελάτης :

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΣ 2008)

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΝΈΟ INCINERATOR H-4701 N

Πελάτης :

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΌΣ ΠΙΝΑΚΑ 20 KV ΤΥΠΟΥ ΖΧ2 (ΔΙΠΛΟΥ ΖΥΓΟΥ) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ MOTOR OIL ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ