Υπόλοιπα έργα OIL & GAS που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΕΤΟΣ 2012-2015)

Πελάτης :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛ.ΠΕ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (2005)

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Α.Κ.Α.Α ΓΙΑ ΤΟ 2009

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΑΚΑΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (2011)

Πελάτης :

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (2012)

Πελάτης :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 5 ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (TCK)

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "POL RENOVATION UPGRADE AT THE NSA, SOUDA BAY"

Πελάτης :

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΟ PORT SAID ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ STEAM TRACING ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ LUKOIL ΣΤΟ BURGAS

Πελάτης :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ DRACOIL ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΟΥΡΓΟ

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΡ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Πελάτης :

ΝΕΑ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ BP ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΜΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ AVIN ΣΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΩΔΩΡΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ACCULOAD II ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 57, 58, 60, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πελάτης :

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΕ MINIPACKS ΚΑΙ ACCULOADS ΣΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πελάτης :

ENDER FOR NEW PUMP STATION - KALOCHORI THESSALONIKI.

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ"

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HEAT TRACE ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 8” ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ CORAL ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ

Πελάτης :

HEAT TRACE-ΝΗΣΙΔΑΣ Νο6

Πελάτης :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ

Πελάτης :

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΕΣ 65kW

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ CYCLON ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ CYCLON ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ

Πελάτης :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 5x16mm2

Πελάτης :

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ SEVEZO II

Πελάτης :

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ CYCLON ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ.

Πελάτης :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ

Πελάτης :

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ LPC

Πελάτης :

ΔIAΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ LPC

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΣΣΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ LPC

Πελάτης :

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ"

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ"

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUT DOWN ΤΩΝ ΒΕΕ (G501/G505/G506/HAZOP)

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CCTV ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πελάτης :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2009-2010, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πελάτης :

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2007)

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ Τ1 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗ SO2/H2S ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ SHUT DOWN ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2008)

Πελάτης :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΛ.

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πελάτης :

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ CCTV ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ SKID MERCAPTANE ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πελάτης :

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ U-33, U-36, U-37 ΚΑΙ U-38

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΈΟ SKID ΣΟΔΑΣ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ COMMISSIONING ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ Υ/Σ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ"

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πελάτης :

ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΕΡΩΝ (2011-2012-2013)

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟN HEATER 3H01 AB ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ. ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πελάτης :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.Π.Ε ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2011)

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑ INTERGEO

Πελάτης :

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ F&G, BMS, FIRE ALARM & FIRE EXTINGUISHING PANELS

Πελάτης :

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ SHUT DOWN ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U-32 ΓΙΑ ΤΟ 2013

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ"

Πελάτης :

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ERUP ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2014-2015)

Πελάτης :

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΛΩΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (WHB1) ΤΩΝ ΒΕΑ

Πελάτης :

ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 2021-2024

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙA ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛ.ΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U-2100, U2200, U2400  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ GENERAL SHUT DOWN ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 2020 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U-4000 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ GENERAL SHUT DOWN ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 2020 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3100 & U-3900 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ GENERAL SHUT DOWN ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 2020 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ U-2000/U-2050/U-550/U-4900 ΚΑΤΑ ΤΟ GENERAL SUTHDOWN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2021"

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ Μ- 2762, ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ S/D 2018, ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΛΠΕ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Πελάτης :

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Πελάτης :

ΔΙΑΘΕΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΟΥ S/D ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ

Πελάτης :

SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF DUAL CHARGERS, DUAL UPS AND BATTERIES / GUTOR Offer OP-190731-8747061 R0

Πελάτης :

REPLACEMENT OF EXISTING UPSs FOR SUBSTATIONS R7000/ 7100/ 7300

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ U-3700A (AT-37003)

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΤ-37303

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ MOV'S ΚΑΙ TC'S ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ LPG

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "NAPΗTHA HYDROTREAT UNIT 2200"

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CCTV ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΟΥΣ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ U-3300 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ESD ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUT DOWN (2004)

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (2005)

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ESD ΣΤΟ CONTROL ROOM

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ R-7550 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ CR ΤΗΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ CR ΤΗΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ LP ΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 3100,3300,4000,4100,4200

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η2S & ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΗΣ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ MARSHALLING BOX ΤΗΣ U-3400 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ U-9200

Πελάτης :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ LOCAL PANEL ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U-3900

Πελάτης :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑ LOCAL PANELS ΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ V-3301, V-4002 ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUT DOWN TO MAΡTIO TOY 2007

Πελάτης :

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ & ΑΠΕΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΡΑΝΩΝ (ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ) ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUT DOWN ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (2007)

Πελάτης :

ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ FUEL OIL LS – ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ J-8804/S ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ Δ/Ξ Ρ-8758C / Ρ-8737 ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3100 / 4100

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.

Πελάτης :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ACCESS CONTROL ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Η2S / LPG

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΝΤΑΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ PURGE UNIT

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ NOCR

Πελάτης :

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ F.C.C. ΤΩΝ ΕΛ. ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "NEW COMPRESSOR & 12'' PIPELINE FOR INTERCONNECTION TO FCC UNIT"

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "U-3700 A/B ESD REVAMPING"

Πελάτης :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ CONTROL ROOM ΤΗΣ U-3700

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ U-3300

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "HAR MODERNIZATION PROJECT OLD PIER REVAMPING U-8100 (AF 142047) INQUIRY (SAP) No: 1152000800 S/S R-7120 MODIFICATION WORKS"

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ LOCAL CONTROL PANELS (LCP) ΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ: V-4101/2/3, V-4201, V-3301, V-3401, V-4002, V-4602.

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ Υ/Σ ΚΑΙ ΣΤΟ Μ.Ε.U.R.

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΟ FLARE ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUT DOWN (2009)

Πελάτης :

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ P 1021 (LI 51505 - LV 51505 - FR 51505) ΣΕ ΆΛΛΗ ΘΕΣΗ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ MERICHEM

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HEAT TRACING ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΛΑΙΩΔΩΝ Β.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΒΑΝΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUT DOWN 2011 ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ U-9200

Πελάτης :

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ: "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ INTERLOCK SYSTEMS ΦΟΥΡΝΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΒΕΑ HAZOP STUDY U-4000 SLURRY OIL PUMP AROUND, FCC MODIFICATIONS KE 101963-4"

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "INSTRUMENT AND ELECTRICAL MODIFICATIONS IN AREA 23 - BUNKERING"

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUT DOWN (2011) ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Α. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ JUNCTION BOXES ΣΤΟΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟ Νο3 , Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ JUNCTION BOXES ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ V-4001 & V-4001/S»

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ U-4200 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "HAZOP U-4000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ / FCC-SPA - AF 14-2152 ELECTRICAL WORKS"

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ U-4000 & U-2000

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

Πελάτης :

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΥΟ FLOW TRANSMITTERS ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ CONTROL ROOM ΜΕΣΩ ΔΥΟ ΝΕΩΝ JUNCTION BOXES

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΤΗΣ U-4000

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 150 kV

Πελάτης :

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "FIRED STEAM BOILER"

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2014-2015)

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ V-5252-B/S

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UPS ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ R-7410 ΓΙΑ ΤΟ MAIN CONTROL ROOM ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUTDOWN ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΟ 2015

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "PREFABRICATION REVAMP CRUDE HEATER L2101" ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕ Α.Ε

Πελάτης :

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗN MONAΔΑ U-3700 ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΥ UPS ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ R-7010 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUTDOWN ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΟ 2015

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "MECHANICAL ERECTION WORKS: AF-142205 & AF-142209" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΜΕΡ Α.Ε

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ PENSOTTI FCL S.p.A.

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΠΕΔΙΟΥ RITTAL ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ BOREAS AUTOMATION AND NETWORKS SΑ

Πελάτης :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ESD ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ SHUTDOWN 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ SOLIDUS ASSYST

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U-3300 ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Πελάτης :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ SIBS ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ U3400 - U4600 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "FCC" ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΝΑΦΘΑΣ» & «INTERCONNECTING ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΙΟΥ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑ.ΔΙ.ΘΕ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «E-109 RELOCATION, E-166 BY PASS»

Πελάτης :

ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 2022-2025

Πελάτης :

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΕΙΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΧΗΜΙΚΩΝ

Πελάτης :

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ HYDRACOM

Πελάτης :

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΑΣΠΗΣ ΒΕΘ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πελάτης :

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 2017-2021

Πελάτης :

WASTE WATER FINAL TREATMENT PROJECT-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πελάτης :

ΝΕΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΣΦΒΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΟ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΕΔΕ)

Πελάτης :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ LPG ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΚ-4401

Πελάτης :

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΚ1 ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Πελάτης :

UPGRADE OF STEAM TURBINES PT-941B/C

Πελάτης :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ OFFLINE BLADE WASH ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 18  3WAY BALL VALVES ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 10 GAS DETECTORS ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ – ΣΦΒΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ OXYGEN & COMBUSTIBLE ANALYZER ΣΤΟΝ F-101

Πελάτης :

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΑΤ-14514) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ”

Πελάτης :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Μ-1400 – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ Ρ- 872-Ε ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ S-4

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 18″- GSL ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ

Πελάτης :

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΦΡΟΚΑΛΥΨΗ ΝΕΟΥ CULVERT ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΣΕ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΤΕΧ

Πελάτης :

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΚ

Πελάτης :

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM (BESS)

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ CNG ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ TLT

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΡΜ – 1206 Ε/ΡΜ 921

Πελάτης :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΤΟ SLURRY ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥ HCO SURGE DRUM

Πελάτης :

HF DUMPING – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ (Μ-3700)

Πελάτης :

HEATER H-351 UPGRADE ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ DCS/ESD

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ LV PMCC ΠΙΝ.ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ  ΣΤΟΝ YΠ/ΜΟ S-8A

Πελάτης :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ S-3

Πελάτης :

ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ-2017

Πελάτης :

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πελάτης :

HF MITIGATION – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πελάτης :

BERTHING AID SYSTEM- ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ Α ΑΠΌ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ S- 8Β

Πελάτης :

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Τ754, Τ755, Τ756, Τ757, Τ758, Τ759, Τ784, Τ785, Τ3401, Τ3403, Τ3404, Τ1201, Τ1202, Τ1501, Τ1502

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ SS-4A ΑΠΌ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ SS-5A

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ» ΣΤΗΝ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΡΟΗΣ ΣΤΑ FLARES & ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ MOTOR OIL HELLAS E-4400

Πελάτης :

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 31-F1-716 ΣΤΟ DCS & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΟ DCS

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ PDT ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ U-400

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΡRESSURE ΤRANSMITTERS ΣΤΗΝ U-1200

Πελάτης :

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΣ 2008)

Πελάτης :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ

Πελάτης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΝΈΟ INCINERATOR H-4701 N

Πελάτης :

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΌΣ ΠΙΝΑΚΑ 20 KV ΤΥΠΟΥ ΖΧ2 (ΔΙΠΛΟΥ ΖΥΓΟΥ) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ MOTOR OIL ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ